UITLEG VOOR OUDERS / VERZORGERS

 

 • Alle kinderen (basisschoolleeftijd) zijn van harte welkom, ongeacht de kerkelijke achtergrond of levensovertuiging van hun ouders.
 • Bij het inschrijven van de kinderen noteren we in ieder geval de naam en graag ook een (mobiel) telefoonnummer van een ouder of verzorger. Dit kunnen we gebruiken in geval van nood.
 • Indien wij rekening moeten houden met een allergie of een dieet, dan kunt u dat aangeven bij het inschrijven. Ook als andere aandachtspunten voor ons van belang zijn, stellen we het op prijs als u dit bespreekt met een commissielid.
 • Is uw kind de eerste ochtend niet geweest? Het mag er de tweede of derde ochtend gerust nog bij komen. Voor de gewenning is het natuurlijk het beste als kinderen vanaf de eerste dag meedoen. De oudere groep maakt soms een werkstuk waar minimaal twee ochtenden voor nodig zijn.
 • In het programma zullen we ook samen bidden met de kinderen. We houden er rekening mee dat niet alle kinderen hiermee vertrouwd zijn. De leidsters zullen uitleggen wat we gaan doen en we vinden het niet erg als kinderen vooral even toekijken. Bovendien zingen we een aantal christelijke liederen. Vanzelfsprekend gebeurt dit alles op het niveau van de kinderen.
 • Iedere ochtend is er een vertelling uit de Bijbel.
  • dinsdag: Een huis vol blijdschap en verdriet: schepping en zondeval (Genesis 1, 2 en 3)
  • woensdag: Een huis vol vergeving: de zalving van de Heere Jezus bij Simon de Farizeeër (Lukas 7: 36-50)
  • donderdag: Een huis vol feest: de verloren zoon (Lukas 15: 11-32)
 • We proberen acht te geven op de veiligheid van de kinderen. Tijdens het ochtendprogramma blijven de kinderen binnen het hek dat rondom het plein staat. Zowel rondom de aankomst en het vertrek van kinderen als tijdens de familieavond vragen we ook ouders en verzorgers hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Voor de evenementenvergunning van gemeente Hoogeveen moeten we overigens voldoen aan allerlei eisen van brandveiligheid etc.
 • Wanneer u uw kind met de auto komt brengen, vragen we u vriendelijk de auto op het plein van de kerk te parkeren. Zo voorkomen we dat de omliggende straten vol of ‘verstopt’ raken. En wanneer u met de fiets komt, zet deze dan ook even binnen het hek neer. Dan houden we het trottoir vrij voor voetgangers.
 • Als Rehobôth-kerk organiseren we sinds 2011 een VakantieBijbelClub. Er moet aan heel veel worden gedacht. Mocht er iets minder goed gaan, dan vragen wij uw begrip. Wilt u eventuele problemen bij de juiste personen melden? Als er direct iets moet worden opgelost, dan kunt u dit bespreken met één van de commissieleden. Als u suggesties hebt voor een betere organisatie in een volgend jaar, dan vragen we u dit op te schrijven en in onze klachten- cq. ideeënbus te doen. Bij voorbaat dank!
 • Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Teuni Kool, telefoon  0593 – 565735.