Actuele informatie over de kerkdiensten & gemeenteleven

De kerkenraad heeft donderdagavond 15 oktober gesproken over de dringende oproep van de overheid en de landelijke kerk om verantwoordelijkheid te nemen en nieuwe stappen te zetten. In de vergadering is het volgende besloten:

Kerkdiensten

Per kerkdienst worden op alfabetische volgorde maximaal 30 personen telefonisch uitgenodigd. U wordt door ouderling-kerkrentmeester J. Veldman benaderd voor het bijwonen van een eredienst.

De diensten zijn op de reguliere tijden:

 • Ochtenddienst: 10:00 uur
 • Avonddienst: 19:00 uur 

Extra kerkdiensten

De kerkenraad is voornemens om op woensdagavond 21 en 28 oktober een extra eredienst te organiseren. Aanvang 19:30 uur. De uitnodigingen voor deze extra diensten zal ook door ouderling-kerkrentmeester J. Veldman worden gedaan.

Collecten tijdens de kerkdienst

Bij de ingang van de kerk staan collectedozen opgesteld waarin u uw collectegaven kunt doen.

Gasten

Op dit moment is er geen ruimte om gasten of vakantiegangers die in onze regio op vakantie zijn toe te laten. We verzoeken hen de diensten online te volgen via de website.

Kinderoppas

De komende weken wordt er geen kinderoppas georganiseerd.

Gemeenteleven

De Vouwenvereniging komt tot nader bericht niet bij elkaar.

De Bijbelkringen op 21 oktober gaan niet door.

De Ouderenmiddag van 28 oktober gaat niet door.

De Catechisaties en jeugdverenigingen kunnen vooralsnog doorgaan, tot maximaal 30 personen.

Voorzorgmaatregelen

We adviseren u bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw een mondkapje te dragen. Houd u binnen en buiten aan 1,5 meter afstandsregel.  Met verkoudheidsklachten of verhoging mag u vanzelfsprekend niet naar de kerk komen. Wees extra voorzichtig indien u tot de risicogroep (ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid) behoort.

Tenslotte

Het besluit om het aantal personen per kerkdienst weer terug te brengen naar dertig is met pijn in het hart genomen. Echter menen we op dit moment dat er niet anders gehandeld kan worden. We hopen op uw begrip. We bidden dat, ondanks de maatregelen, wij als gemeente één mogen zijn en blijven in de Hem.

 

Wij nodigen u en jou ook a.s. zondag van harte uit om de uitzending van de kerkdienst te volgen via de kerkradio of het internet.

 

Live meeluisteren:

U kunt de dienst live meeluisteren via de website van de kerk. Zie links de rode knop "Kerkradio". Daarvoor is nu geen code nodig. Eventueel kunt u de dienst later via de website terugluisteren. Meekijken kan via een aparte knop “Beeld en Geluid” die u kunt aanklikken via deze website. Wanneer de knop "Beeld en geluid" niet werkt maak dan gebruik van de knop "YouTube". Alle beelden worden direct na de uitzending verwijderd.

Wij moedigen iedereen aan om de uitzending van erediensten actief te volgen.

Collecte:

De collecten zijn zondag 25 oktober voor de volgende doelen bestemd:

   1. Diaconie
   2. Instandh. Predikantsplaats
   3. Kerk

De collecte voor de diaconie kunt u overmaken naar rekening NL79 RABO 0145 0572 83 t.n.v. Hervormde Stichting Diaconaat BW.

De collecte voor de onderhoud gebouwen en kerk kunt u overmaken naar rekening NL70 RABO 0379 0527 76 t.n.v. Herv. Wijkgemeente ba Rehoboth. 

U kunt u uw bijdrage ook overmaken door middel van een betaalverzoek (Tikkie):

 

DiaconieInstandh. PredikantsplaatsKerk

Liturgie woensdag 28 oktober:

Ochtend:

Avond: 

 • Psalm 99 vers 1
 • Psalm 89 vers 14
 • Psalm 72 vers 1
 • Psalm 72 vers 6
 • Psalm 72 vers 10
 • Schriftlezing Amos 9 en Handelingen 15:1-20

(Laatst aangepast op 28 oktober 11:50)