Actuele informatie over de kerkdiensten & gemeenteleven

Kerkdiensten
U bent van harte welkom in de zondagse erediensten.

  • Ochtenddienst: 10:00 uur
  • Avonddienst: 19:00 uur

Kinderoppas
Tijdens de ochtenddienst is er oppas voor de kinderen tot circa vier jaar.

Zingen tijdens de dienst
Enkele minuten voor aanvang van de dienst zingen we een voorzang. Het laatste vers tijdens de dienst zingen wij staande.

Collecte:

Bij de in- en de uitgang van de kerk staan collectezakken opgesteld waarin u uw collectegaven voor de verschillende doelen kunt doen.

Collecten op zondag 3 december zijn voor de volgende doelen bestemd:

  • Diaconie
  • Kerk

De collecte voor Diaconie kunt u overmaken naar rekening NL79 RABO 0145 0572 83 t.n.v. Herv. Wijkg. ba Rehoboth

De collecte voor de Kerk kunt u overmaken naar rekening NL70 RABO 0379 0527 76 t.n.v. Herv. Wijkgemeente ba Rehoboth.

U kunt uw bijdrage ook overmaken door middel van een betaalverzoek. Klik hiervoor op onderstaande knoppen:

Live meekijken:
U kunt Live meekijken via de knop “Beeld en Geluid”.

Gasten
Gasten zijn van harte welkom om de kerkdiensten bij te wonen. Bent u met een grote groep of wilt u vooraf liever even contact? De scriba, dhr. W. Everts is telefonisch bereikbaar op (0528) 250998 of via mail; scriba@rehoboth-hollandscheveld.nl

Kerkzaal
Alle rijen en stoelen in de kerkzaal kunnen worden gebruikt. Hier en daar is een stoel gereserveerd voor een bepaald persoon of voor iemand met een taak. Dat is zichtbaar gemaakt door een kaartje of sticker op de betreffende stoel. Na afloop van de dienst verlaat u de kerkzaal via de dubbele deuren naast de preekstoel. De groene deur aan de achterkant blijft bij het verlaten van de kerkzaal gesloten. We beginnen met de mensen uit de eerste rij van het rechtervak, vervolgens de tweede rij enzovoort. Als dit vak leeg is, gaan de kerkgangers uit het rechter middenvak rij voor rij de kerkzaal uit en vervolgens het linker middenvak rij voor rij en als laatste het linkervak. Wanneer u buiten de (kerk)zaal bent, kunt u er voor kiezen om naar rechts te gaan richting de garderobe / hal of naar links richting de buitendeur of de kinderoppas.

Ventileren kerkzaal
Tijdens de dienst wordt de lucht ververst middels een ventilatiesysteem. In verband met noodzakelijke aanvoer van verse lucht staan er enkele ramen in de kerkzaal open. U kunt daardoor luchtstroming of tocht opmerken. Dat is niet te voorkomen. De zorg voor voldoende ventilatie ligt bij de koster. Wilt u alstublieft de geopende ramen niet zelf dicht doen. Daarmee verstoort u het ventilatieplan. Overleg bij ernstige tocht met de koster zodat overwogen kan worden om op een andere plaats te ventileren.