Actuele informatie over de kerkdiensten & gemeenteleven

Kerkdiensten
U bent van harte welkom in de zondagse erediensten om:

  • Ochtenddienst: 10:00 uur
  • Avonddienst: 19:00 uur

Kinderoppas
Tijdens de ochtenddienst is er oppas voor de kinderen tot circa vier jaar.

Zingen tijdens de dienst
Enkele minuten voor aanvang van de dienst zingen we een voorzang. Het laatste vers tijdens de dienst zingen wij staande.

Collecten tijdens de kerkdienst
Bij de in- en de uitgang van de kerk staan collectezakken opgesteld waarin u uw collectegaven voor de verschillende doelen kunt doen.

Collecten op zondag 25 september zijn voor de volgende doelen bestemd:

  • Diaconie
  • Instandhouding van de predikantsplaats
  • Kerk

De collecte voor de Diaconie kunt u overmaken naar rekening
NL79 RABO 0145 0572 83 t.n.v. Herv. Wijkg. ba Rehoboth

De collecte voor de Instandhouding van de pred. plaats en de Kerk kunt u overmaken naar rekening
NL70
RABO 0379 0527 76 t.n.v. Herv. Wijkgemeente ba Rehoboth.

U kunt u uw bijdrage ook overmaken door middel van een betaalverzoek. Klik hiervoor op onderstaande knoppen:

Live meeluisteren:
U kunt de dienst live meeluisteren. Gebruik daarvoor de knop “Kerkradio”. Live meekijken kan via de knop “Beeld en Geluid”. Eventueel kunt u de diensten later via deze website terugluisteren.

Voorzorgmaatregelen in verband met coronaverspreiding
De basisregels om coronaverspreiding te voorkomen blijven van belang: Handen wassen. Hoesten en niezen in de elleboog. Thuisblijven bij klachten. We zorgen voor voldoende frisse lucht in de binnenruimtes.

Kerkzaal
Alle rijen in de kerkzaal en de grote zaal kunnen worden gebruikt. Na afloop van de dienst verlaat u de kerkzaal via de dubbele deuren naast de preekstoel. De groene deur aan de achterkant blijft bij het verlaten van de kerkzaal gesloten. We beginnen met de mensen uit de eerste rij van het rechtervak, vervolgens de tweede rij enzovoort. Als dit vak leeg is, gaan de kerkgangers uit het rechter middenvak rij voor rij de kerkzaal uit en vervolgens het linker middenvak rij voor rij en als laatste het linkervak. Indien de extra zaal in gebruik is, verlaten eerst de kerkgangers uit de extra zaal het kerkgebouw. Daarna is de kerkzaal aan de beurt. Voorlopig zal een coördinator het uitgaan nog begeleiden. Wanneer u buiten de (kerk)zaal bent, kunt u er voor kiezen om naar rechts te gaan richting de garderobe / hal of naar links richting de buitendeur of de kinderoppas. Als u uw jas in de garderobe heeft gepakt, vragen wij u ook om snel weer ruimte te maken zodat ook iemand die na u komt de jas van de kapstok kan pakken. U kunt de garderobe via de hoofdingang verlaten.

Ventileren kerkzaal
In verband met noodzakelijke frisse lucht staan er ramen en eventueel de deuren van de kerkzaal open. U kunt daardoor luchtstroming of tocht opmerken. Dat is niet te voorkomen. De zorg voor goede ventilatie ligt bij de koster. Wilt u alstublieft de geopende ramen niet zelf dicht doen. Daarmee verstoort u het ventilatieplan. Overleg bij ernstige tocht met de koster zodat overwogen kan worden om op een andere plaats te ventileren

Gasten
Gasten zijn van harte welkom om de kerkdiensten bij te wonen. Bent u met een grote groep of wilt u vooraf liever even contact? De scriba, dhr. W. Everts is telefonisch bereikbaar op (0528) 250998 of via mail; scriba@rehoboth-hollandscheveld.nl.