Waar vindt u ons?
Kerkgebouw ‘Rehobôth’
Riegheidestraat 23
7913 BJ Hollandscheveld

(T) 0528-341533
Om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken verzoeken we u dringend de auto te parkeren op ons kerkplein. Bij grote drukte geven parkeerhulpen aanwijzingen. Ook dan zijn er in de regel voldoende parkeerplaatsen.

Predikant
Vacant

Scriba (contactpersoon & postadres van de kerkenraad)
dhr. W. Everts
Hollandscheveldse Opgaande 77
7913 VB Hollandscheveld
(T) 0528-250998
(@) scriba@rehoboth-hollandscheveld.nl

Kosters
dhr. C.W. Rutgers (contactpersoon)
(@) cvk@rehoboth-hollandscheveld.nl

Als jeugdgroep te gast
Jeugdverenigingen en andere jongerengroepen die in onze regio een weekend hebben, zijn van harte welkom in onze kerkdiensten. Onze eigen jeugdvereniging (16+) wil jullie na de dienst graag iets te drinken aanbieden. Indien jullie hiervan gebruik willen maken, neem dan tijdig contact op met mevr. H. Benjamins-Mol (tel. 0528-344466). Indien jullie met een groot aantal personen in de dienst willen komen, stellen we het op prijs als jullie dit van tevoren even melden bij dhr. W. Everts (0528-250998).