Psychosociale hulp
“We wonen in hetzelfde huis, maar leven totaal langs elkaar heen. Zo wil ik niet verder.” Een noodkreet die herkend kan worden in onze gemeente. U kunt deze wellicht moeiteloos aanvullen met noodkreten over andere problemen.

Wat is er veel psychosociale nood! Veel huwelijksproblematiek, gezinsproblemen, psychische problemen, eenzaamheid, pornoverslaving, enzovoorts. De Vluchtheuvel biedt binnen de kring van de reformatorische achterban al bijna veertig jaar professionele, maar vooral ook christelijke hulp. Als diaconie hebben we afspraken gemaakt met Stichting de Vluchtheuvel. Gemeenteleden kunnen tegen een gereduceerd tarief geholpen worden. Graag brengen wij het werk van deze stichting onder uw aandacht:

Angst, rouw, seksualiteit, spanningen in de relatie, identiteitsproblemen, eenzaamheid en opvoedingsvragen. De Vluchtheuvel biedt jongeren en volwassenen christelijke hulp bij psychosociale problemen. De hulp bestaat uit individuele gesprekken door professioneel opgeleide maatschappelijk werkers en psychologen.

Christelijke hulp
Geloofsbeleving en problemen staan niet los van elkaar. De Vluchtheuvel biedt christelijke hulp en baseert zich daarbij op Gods Woord. Onze hulpverleners werken vanuit deze achtergrond en overtuiging. Zij onderhouden, zo nodig en alleen in overleg met de cliënt, contact met het pastoraat. De Vluchtheuvel verricht haar werk binnen het geheel van de gereformeerde gezindte.

Waarbij kunnen wij hulp bieden?
De Vluchtheuvel biedt hulp bij persoonlijke en relatieproblemen. Voorbeelden daarvan zijn: identiteitsvragen, rouwverwerking, psychische problemen, problemen op het werk, huwelijksproblemen, opvoedingsvragen, enzovoort. In veel gevallen zijn hulpvragen op dit gebied verweven met godsdienstige opvoeding en beleving.

Groepstherapie
De Vluchtheuvel biedt ook groepstherapie aan zowel mannen als vrouwen die willen breken met seksverslaving. Ook zijn er regelmatig gespreksgroepen rond rouwverwerking, zelfvertrouwen en identiteit.

Gastopvang
Even afstand nemen. Dat is soms heel belangrijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met problemen. Daarom is er een bestand van gastgezinnen, zodat zij tijdelijk in een andere omgeving kunnen zijn.

Toerusting en preventie
De Vluchtheuvel biedt ook toerusting en preventie, zoals huwelijkstoerusting en opvoedingscursussen.

Aanmelding en advies
Heeft u hulp nodig? Twijfelt u of uw hulpvraag past bij De Vluchtheuvel? Of heeft u behoefte aan advies? Met al uw vragen en voor aanmelding kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen naar: (0113) 21 30 98. U kunt zich ook aanmelden via www.stichtingdevluchtheuvel.nl/aanmelden-voor-hulp.

Waar zijn we te vinden?
Door het hele land zijn kantoren en gesprekslocaties van De Vluchtheuvel: Amersfoort, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Goes, Woerden, Neder-Betuwe, Zwolle en Lelystad.

Kosten
De kerkenraad ondersteunt het werk van De Vluchtheuvel financieel, waardoor gemeenteleden tegen het gereduceerde tarief van € 39,00 per consult (60. min.) geholpen kunnen worden. Soms vergoedt uw zorgverzekering een deel van uw kosten. U kunt dat zelf nagaan bij uw zorgverzekeraar. Maar als de kosten niet worden vergoed en deze voor u een bezwaar zijn, kunt u contact opnemen met uw predikant. Uiteraard blijft de anonimiteit gewaarborgd. De facturen worden anoniem bij de diaconie ingediend.