College van kerkrentmeesters
Taak
Aan het college van kerkrentmeesters is de verzorging toevertrouwd van de stoffelijke belangen van de gemeente. Dit betreft o.a. het beheer van het kerkgebouw en de pastorie, het inzamelen van financiële bijdragen en het uitbetalen van het traktement van de predikant. Ook deze werkzaamheden hebben een belangrijk geestelijk doel, namelijk de instandhouding van de erediensten en de geestelijke opbouw van onze gemeente.

Secretaris
Het secretariaat berust bij:

dhr. C.W. Rutgers
(@) cvk@rehoboth-hollandscheveld.nl