Algemeen
Van eind september tot half april zijn er verschillende verenigingen actief. De bijeenkomsten vinden plaats in één van de ruimtes bij het kerkgebouw ‘Rehoboth’.

Zondagsschool ‘Laat de kinderen tot Mij komen’
Iedere zondagmiddag is er van 14.15 tot 15.15 uur zondagsschool. De kinderen (van 4 tot 12 jaar) zitten op grond van hun leeftijd verdeeld in drie groepen. Contactpersoon: dhr. J. Rutgers

Jeugdvereniging ‘Open het Woord’
Op donderdagavond zijn de jongeren van 12 tot 16 jaar welkom. Deze vereniging komt één keer per twee weken bij elkaar van 19.30 tot 21.00 uur. Contactpersoon: dhr. Lennart Mateboer (tel. 0528 763878)

Jeugdvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’
Op zondagavond is er na de kerkdienst jeugdvereniging voor 17-plussers. Deze vereniging komt één keer per twee weken bij elkaar en sluit rond 22.00 uur af. Contactpersoon: mevr. H. Benjamins-Mol (tel. 0528 344466)

Vrouwenvereniging ‘Bouwen en bewaren’
In de even weken komt op woensdagavond de vrouwenvereniging bijeen. Een verenigingsavond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Contactpersoon: mevr. H. Schipper-Mulder (tel. 0528 341050).

Catechisatie
De jeugd van de gemeente krijgt wekelijks op maandagavond catechisatie (kerkelijk onderwijs). De groep voor 12 t/m 14 jaar begint om 19.00 uur, de groep voor 15 t/m 17 jaar om 19.45 uur. en de 18-plussers zijn van 20.30 tot 21.15 uur aan de beurt. Contactpersoon: — (tel. 0528 250998).

Studiekringen
Op dinsdagavond geeft de predikant leiding aan het kringwerk. Op de studiekring doen we eens per 2 à 3 weken aan gezamenlijke bijbelstudie. Op de leeskring bespreken we samen een boek. Contactpersoon: — (tel. 0528 250998).

Contactmiddag
Vier keer per jaar is er op woensdag een middag voor senioren (55+). Met kerst en met pasen is hier een broodmaaltijd aan verbonden. De andere twee middagen houdt een gast een presentatie. Contactpersoon: dhr. R.J. Mol (tel. 0528 341119)

Samen zingend naar de zondag
Een aantal keer per seizoen komen we op zaterdagavond in de kerk om samen psalmen en geestelijke liederen te zingen. Na afloop is er gelegenheid iets te drinken.