Opdracht
Zorg dragen voor elkaar is een Bijbelse opdracht. Aan deze opdracht willen we als diaconie graag gestalte geven. Is er zorg bij u of weet u van zorg bij anderen, dan willen wij graag meeleven en indien mogelijk ook hulp bieden.

Hulpdienst
In de gemeente is een diaconale hulpdienst actief die u graag wil helpen bij dingen die u niet alleen kunt doen. Bijvoorbeeld: boodschappen doen, het bezoek aan een arts of het ziekenhuis, eten koken of kinderen opvangen bij kortstondige ziekte thuis, enz.

Contactmiddag
Voor senioren (55+) organiseert de diaconie vier keer per seizoen een contactmiddag op woensdag. De predikant houdt een meditatie en na de pauze is er een presentatie van een gastspreker. Voor de kerstdagen en rond pasen verzorgen enkele dames aansluitend een broodmaaltijd.

Kerkradio
Gemeenteleden die (tijdelijk) niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken, kunnen een kerkradio aanvragen. Met een speciale ontvanger (kanaal 12) kunt u dan thuis luisteren naar de kerkdiensten en andere bijeenkomsten. Wij nemen hiervoor deel aan een gezamenlijk verband van kerken in Hoogeveen en omstreken. Informatie over de mogelijkheden en onkosten zijn te verkrijgen bij dhr K. Benjamins (tel. 0528 344466).

Secretaris
Het secretariaat berust bij diaken E. v.d. Zwaag, Wilhelminalaan 1, 7918AS Nieuwlande.

Documenten
Kosten declaratie formulier, Tel formulier