De leiding van de zondagsschool en de verenigingen is samen met de kerkenraad verheugd dat er weer mogelijkheden zijn om bij elkaar te komen en samen bezig te zijn met de bijbel.

Hieronder enkele praktische aanwijzingen:

 

Zondagsschool  

 • De kinderen gaan direct vanaf de auto of fiets naar binnen en op de aangewezen plaats zitten. Dus niet spelen op het kerkplein of in de kerk.
 • De jongste kinderen komen via de tweede achteringang naar binnen en gaan naar de "kleine" zaal.
 • De middelste groep gaat via de achterste ingang naar de crécheruimte.
 • De oudste groep komt binnen via de hoofdingang en lopen door naar de “grote” zaal.
 • De leiding zal een en ander coördineren.
 • We houden anderhalve meter afstand tot elkaar en tot de leiding.
 • Als de kinderen verkouden zijn, dan niet naar de zondagsschool laten komen (het snotterbellen beleid).
 • De groepen gaan enkele minuten na elkaar naar buiten.  
 • Bij het verlaten van de kerk vragen we de kinderen direct naar de ouders te gaan en / of naar huis te vertrekken.

We gaan een presentielijst per groep en per zondag bijhouden, zodat als er een besmetting plaatsvindt we weten wie er die dag aanwezig waren. Voor vragen kunt u terecht bij dhr. J. Rutgers, 0523-68 34 27

 

Catechisatie 

D.V. maandag 15 en 22 maart 2021

De jongste groep, aanvang 19:00 uur

 • De jongste groep start om 19:00 uur en heeft les in de grote zaal. Kom op tijd zodat we ook op tijd kunnen beginnen. De les duurt tot ongeveer 19:40 uur. 
 • Je gebruikt bij aankomst en vertrek de zijdeur van het kerkgebouw.
 • Je loopt bij aankomst, na het ontsmetten van de handen, direct door naar de aangewezen plaats.
 • We adviseren je bij aankomst en vertrek een mondkapje te gebruiken.
 • Je volgt de aanwijzingen van de leiding en coördinator op.
 • Je houdt anderhalve meter afstand tot elkaar en tot de leiding.
 • Met verkoudheidsklachten of verhoging kom je niet naar de catechisatie.
 • Bij het verlaten van de zaal vragen we de je direct naar huis te gaan en niet in groepjes op het kerkplein te blijven staan.

De tweede en derde groep, aanvang 19:50 uur

 • De tweede en derde groep hebben samen les in de kerkzaal. Aanvangstijd: 19:50 uur. Kom op tijd zodat we ook op tijd kunnen starten. De lees duurt tot ongeveer 20:35 uur. Zo verwachten we dat iedereen op tijd thuis kan zijn.
 • Je gebruikt bij aankomst de hoofdingang van het kerkgebouw (net als zondags).
 • Je loopt bij aankomst, na het ontsmetten van de handen, direct door naar de aangewezen plaats.
 • We adviseren je bij aankomst en vertrek een mondkapje te gebruiken.
 • Je volgt de aanwijzingen van de leiding en coördinator op.
 • Je houdt anderhalve meter afstand tot elkaar en tot de leiding.
 • Met verkoudheidsklachten of verhoging kom je niet naar de catechisatie.
 • Je vertrekt via de zijdeur en verlaat het gebouw via de zijuitgang (net als zondags).
 • Bij het verlaten van de zaal vragen we je direct naar huis te gaan en niet in groepjes op het kerkplein te blijven staan.

Voor vragen kunt u terecht bij ds. Mudde, 0528-344218

 

Jeugdvereniging ‘Open het Woord’ 12-16 jaar.

Vanaf D.V. donderdag 18 maart 2021

 • We komen samen in de grote zaal. Aanvangstijd 19:30 uur en we stoppen om circa 20:30 uur. Zo verwachten we dat iedereen op tijd thuis kan zijn.
 • We gebruiken bij aankomst en vertrek de zijdeur van het kerkgebouw.
 • Je loopt bij aankomst, na het ontsmetten van de handen, direct door naar de aangewezen plaats.
 • De tafels staan in groepen van 4 personen. Twee tafels aan elkaar vormen een groep. De jeugd zit elk aan een kant van de tafel. Je blijft gedurende de hele avond op dezelfde plaats zitten.
 • De leiding draagt bij het verplaatsen in de ruimte een mondkapje. 
 • We houden anderhalve meter afstand tot elkaar en tot de leiding.
 • Met verkoudheidsklachten of verhoging komen we niet naar jv.
 • Je volgt de aanwijzingen van de leiding op.
 • We adviseren je bij aankomst en vertrek een mondkapje te gebruiken.
 • Bij het verlaten van de kerk geeft de leiding aan welke groep mag vertrekken. Hierdoor proberen we de drukte in de hal te vermijden.
 • We vragen jou direct naar huis te gaan en niet in groepjes op het kerkplein te blijven staan.

Zodra de avondklok er niet meer is, willen we ons houden aan de gebruikelijke tijden van 19:30 tot 21:00 uur.  Voor vragen kunt u terecht bij dhr. L. Mateboer, 0528 – 76 38 78.